PKN

Advertisement

Login


Startpagina arrow Wijkgemeenten arrow Brugkerk
Brugkerk algemene informatie
Brugkerk Afdrukken E-mail

 Brugkerk

 
Kerkenraad Afdrukken E-mail

Gebouw Brugkerk:
Adres: Kerkweg 232
Telefoon: 0182-614522
Korte historie:
- Groenehart Archieven (link klopt niet)
- Gemeente Waddinxveen

Scriba: Voorzitter kerkenraad:
W.H. van der Kolk  
Email: whvanderkolk@hetnet.nl
Telefoon: 0182-532384

Preses kerkenraad:

C. Simons

 
Predikant Afdrukken E-mail

Predikant wijkgemeente Brugkerk 

Ds. C.H. Bijl

Stationstraat 55

2741 HR  Waddinxveen

Tel: 0182 - 612502

E-mail: ds.c.h.bijl@gmail.com 

 
Koster Afdrukken E-mail

Voor informatie over het kerkgebouw kunt u terecht bij onze koster:

N. Vermeulen 
Email:vermeulen472@zonnet.nl
Telefoon:0182-611174
 
Diensten Afdrukken E-mail

Iedere zondag zijn er twee diensten, aanvang 09:30 en 17:00 uur. Tijdens de diensten is er crèche in “Het Anker” voor kinderen van 0-6 jaar.

Het meest centrale waar het in de eredienst om gaat is de ontmoeting tussen God en mens. Gods Woord klinkt en de gemeente die samenkomt, mag antwoorden. In gebed, samenzang, inzameling van de gaven en belijden geeft de gemeente gestalte aan haar reactie op Gods verkondigde Woord.

Door Woord en Geest wil de Heere in het midden van Zijn gemeente aanwezig zijn. Hier wordt om gebeden en tegelijk wordt het heel sterk ervaren, zoals de bijbel spreekt dat daar waar twee of drie in de Naam van de Heere bijeen zijn de Heere Zelf er wil zijn.

Tenslotte hebben wij te beseffen dat vanuit de zondagse eredienst het leven heel de week, in al haar facetten, gestalte krijgt. Niet voor niets wordt volgens Rom. 12:1, 2 het leven van een christen ook een eredienst genoemd.

 
Kringwerk Afdrukken E-mail

Regelmatig wordt er een bijbelkring gehouden onder leiding van Ds. Nobel in het Anker achter de Brugkerk.

Er zijn ook verschillende huisbijbelkringen die bij de deelnemers thuis worden gehouden. Samen wordt er gezongen en gebeden en gestudeerd uit de bijbel. In deze kringen is het belangrijk dat men elkaar ondersteunt en bemoedigt door middel van gebed en praktische zaken.

Wilt u zich aanmelden voor een kring of meer informatie ontvangen neem dan contact op met Ds. Nobel.

Voor data van de bijeenkomsten zie de kalender.

 
Moedergroep (1) Afdrukken E-mail

Moedergroep 1 is gericht op moeders binnen de gemeente met kinderen in de leeftijd van 0-10 jaar.

Eén keer in de maand komen we bij elkaar om te praten over de (geloofs-) opvoeding van onze kinderen. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom en kletsen eerst even bij onder het genot van een kop koffie en om 20.30 beginnen we de avond.

Om beurten is er een moeder die de inleiding heeft (dit is altijd op vrijwillige basis). We behandelen nu een serie katernen van de HGJB over geloofsopvoeding. Vaak zingen we met elkaar een aantal liederen en bidden met en voor elkaar.

De data van de avonden worden gepubliceerd in het kerkblad en de kalender op de website.
Contact persoon: Ellen van Vuuren. (ellenvvuuren@hotmail.nl)

 
Jongeren Afdrukken E-mail

Elke maandag wordt er voor jongeren vanaf 12 jaar catechesatie aangeboden. Elke leeftijdsgroep staat onder leiding van een mentor. De doelstelling is dat de jongeren God leren kennen en worden opgebouwd in hun geloof. De mentor gaat in gesprek met de jongeren over diverse geloofsthema's.

Wil je je opgeven of het je nog vragen over de catechesatie bel of mail dan naar Ds. Nobel

 
Sing - In Afdrukken E-mail

Er is een commissie die ongeveer 1 keer in de 4 weken een samenzingen organiseert na de ochtenddienst. Voor meer informatie zie de nieuwspagina. 

 
Gemeentedag commissie Afdrukken E-mail
Er is een commissie die de jaarlijkse gemeentedag organiseert.
 

Diaconie

Gebedspunten GZB

Kerkomproep.nl

BethelkerkUitzendingen zijn via internet te beluisterenBeluister via RSS feed
BrugkerkUitzendingen zijn via internet te beluisterenBeluister via RSS feed
De HoeksteenUitzendingen zijn via internet te beluisterenBeluister via RSS feed
De MorgensterUitzendingen zijn via internet te beluisterenBeluister via RSS feed

Aantal gebruikers

291 geregistreerd

Wie is online

Geen
MVC-001S.JPG
© 2006-2010 Hervormde Gemeente Waddinxveen